Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 83 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
16/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh giống vật nuôi 24/03/2004
15/2004/PL-UBTHQH11 Pháp lệnh giống cây trồng 24/03/2004
16/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Giống vật nuôi 24/03/2004
24/2004/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện 14/01/2004
16/2003/QH11 Luật xây dựng 26/11/2003
113/2003/NĐ-CP Về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón 07/10/2003
12/2003/PL-UBTVQH Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm 26/07/2003
03/2003/QH11 Luật kế toán 17/06/2003
64/2003/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng 11/06/2003
39/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động 18/04/2003
24/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo 13/03/2003
07/2003/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân 25/02/2003
110/2002/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động 27/12/2002
43/2002/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông 25/05/2002
12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ 22/01/2002