Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 160/2005/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 160/2005/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/12/2005
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm