Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » Luật khoáng sản

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: Luật khoáng sản :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/03/1996
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm