Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 147/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 147/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/09/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 08/11/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu
Nội dung:
Từ khóa: sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu
Văn bản đính kèm