Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 25/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 25/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/08/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm