Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: ĐUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/06/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định về Hợp tác Kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Rumani
Nội dung:
Từ khóa: Hiệp định về Hợp tác Kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Rumani
Văn bản đính kèm