Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2006/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2006/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/08/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm