Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 37/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 37/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/10/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê lĩnh vực thương mại điện tử
Nội dung:
Từ khóa: thuong mai dien tu
Văn bản đính kèm