Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/02/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 01/03/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện
Nội dung:
Từ khóa: Thông tư quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện
Văn bản đính kèm