Trang chủ » Văn bản pháp quy » 65/2007/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 65/2007/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/05/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
Nội dung:
Từ khóa: Khu kinh tế cửa khẩu
Văn bản đính kèm