Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 98/2008/TTLT-BTC-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 98/2008/TTLT-BTC-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/10/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm