Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 54/2012/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 54/2012/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/06/2012
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 10/08/2012
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm