Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 15/2008/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 15/2008/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/12/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Nội dung:
Từ khóa: xử phạt vi phạm hành chính
Văn bản đính kèm