Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 47-L_CTN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/03/1996
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật Khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa: Luật Khoáng sản
Văn bản đính kèm