Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/03/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm