Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: TTQT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/05/1993
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thỏa thuận quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Thỏa thuận chung về Hợp tác Kinh tế, Khoa học kỹ thuật và Văn hóa giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa hồi giáo Iran
Nội dung:
Từ khóa: Iran
Văn bản đính kèm