Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khoáng sản  
Có tất cả: 41 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
03/2007/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn 18/06/2007
77/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 10/05/2007
35/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò than và diệp thạch TCN 18-5-2006 13/10/2006
Luật Khoáng sản 1996 Luật Khoáng sản 20/03/2006
160/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 27/12/2005
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản 14/06/2005
150/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 29/07/2004
47/2001/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành định mức dự toán chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò 24/10/2001
52/2000/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than 13/09/2000
45/1998/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Định mức dự toán chuyên ngành Xây dựng cơ bản Mỏ than lộ thiên 14/07/1998
1412/1997/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về ban hành Quy phạm Kỹ thuật Trắc địa mỏ ở các mỏ than 03/09/1997