Trang chủ » Văn bản pháp quy » 152/2008/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 152/2008/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/11/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm