Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 34/2008/CT-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 34/2008/CT-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/12/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Nội dung:
Từ khóa: thu dien tu
Văn bản đính kèm