Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 46/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 46/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA HOẶC CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm