Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 2056/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 2056/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/11/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 11/11/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc xuất muối dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An
Nội dung:
Từ khóa: xuất muối dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An
Văn bản đính kèm