Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh  
Có tất cả: 32 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
52_2005_QH11 Luật Bảo vệ môi trường 29/11/2005
46_2005_QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khoáng sản 27/06/2005
59/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản 04/05/2005
15_2004_PL-UBTVQH11 Pháp lệnh giống cây trồng 24/03/2004
16_2004_PL-UBTVQH11 PL Pháp lệnh giống vật nuôi 24/03/2004
04/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc bổ sung một số chất vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 07/01/2004
133/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ 06/11/2003
113/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón 07/10/2003
134/2003/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành danh mục và quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp 25/08/2003
12_2003_PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm 26/07/2003
07_2003_PL-UBTVQH11 Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân 25/02/2003
68/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 10/07/2002
36_2001_PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 01/01/2002
80/2001/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước 05/11/2001
67/2001/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất 01/10/2001