Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 73 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
81/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài 17/07/2003
07_2003_PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân 25/02/2003
92/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hoá 11/11/2002
79/2002/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình nước ngoài 18/06/2002
58/2002/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật 03/06/2002
43_2002_PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông 25/05/2002
43_2002_PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông 25/05/2002
58/2001/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu 24/08/2001
36_2001_PL-UBTVQH10 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 25/07/2001
28_2001_QH10 Luật Di sản văn hoá 29/06/2001
08/2001/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 22/02/2001
24_2000_QH10 Luật Kinh doanh bảo hiểm 09/12/2000
03/2000/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 03/02/2000