Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/12/2004
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại – Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm