Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 274/2005/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 274/2005/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 31/10/2005
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Nội dung:
Từ khóa: Khu công nghệ cao
Văn bản đính kèm