Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2000/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2000/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/01/2000
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (Giấy)
Nội dung:
Từ khóa: tiêu chuẩn ngành giấy
Văn bản đính kèm