Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
Có tất cả: 1494 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
11/2013/TT-BCT Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 18/06/2013
10/2013/TT-BCT Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 30/05/2013
09/2013/TT-BCT Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chínhcủa Quản lý thị trường 02/05/2013
07/2013/TT-BCT Thông tư số 07/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp 22/04/2013
08/2013/TT-BCT Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 22/04/2013
03/2013/TT-BCT Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 08/03/2013
06/2013/TT-BCT Thông tư số 06/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 3 năm 2013 quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió 08/03/2013
02/2013/TT-BCT Thông tư liên tịch số 02/2013/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 18/02/2013
05/2013/TT-BCT Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa 18/02/2013
01/2013/TT-BCT Thông tư số 01/2013/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi 03/01/2013
44/2012/TT-BCT Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 28/12/2012
45/2012/TT-BCT Thông tư số 45/2012/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 28/12/2012
42/2012/TT-BCT Thông tư 42/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới 27/12/2012
43/2012/TT-BCT Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện. 27/12/2012
41/2012/TT-BCT Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định xuất khẩu khoáng sản 24/12/2012