Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: TTQT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/05/1993
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thỏa thuận quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Thỏa thuận về hợp tác phát triển giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a
Nội dung:
Từ khóa: Australia
Văn bản đính kèm