Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: TTQT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/10/2005
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thỏa thuận quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Arrangement between the Socialist Republic of Viet Nam and New Zealand on the establishment of a Viet Nam- New Zealand Joint Trade and Economic Commission
Nội dung:
Từ khóa: New Zealand
Văn bản đính kèm