Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Hiệp ước & Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế đa phương  
Có tất cả: 101 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
DUQTDP PROTOCOL ON NOTIFICATION PROCEDURES 08/10/1998
DUQTDP FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA 07/10/1998
DUQTDP Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services 15/12/1997
DUQTDP Second Protocol to Amend the Agreement on the ASEAN Food Security Reserve 23/07/1997
DUQTDP Second Protocol to Amend the Agreement on the ASEAN Food Security Reserve 23/07/1997
DUQTDP Hiệp định khung e-ASEAN 20/11/1996
DUQTDP ASEAN Framework Agreement on Services 15/12/1995
DUQTDP ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation 15/12/1995
DUQTDP PROTOCOL FOR THE ACCESSION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM TO THE FRAMEWORK AGREEMENT ON ENHANCING ASEAN ECONOMIC COOPERATION 15/12/1995
DUQTDP PROTOCOL FOR THE ACCESSION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM TO THE AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA 15/12/1995
DUQTDP Các Hiệp định đa biên trong WTO về Thương mại hàng hóa và dịch vụ (cả tiếng Anh và tiếng Việt) 01/01/1995