Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Hiệp ước & Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế đa phương  
Có tất cả: 101 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
DUQTDP Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Trade in Goods Agreement-Sensitive Track lists for AKFTA) 13/12/2005
DUQTDP Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Trade in Goods Agreement-Vietnam Sensitive Track) 13/12/2005
DUQTDP Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Normal Track) 13/12/2005
DUQTDP Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Trade in Service Agreement-Schedule of Commitment-Other Members) 13/12/2005
DUQTDP Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Trade in Service Agreement-Schedule of Commitment-Schedule of Viet Nam) 13/12/2005
DUQTDP Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Trade in Service Agreement-Letter of Understading) 13/12/2005
DUQTDP Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window 09/12/2005
DUQTDP ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services 09/12/2005
DUQTDP Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime 12/09/2005
DUQTDP Nghị định thư ASEAN về tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp 29/11/2004
DUQTDP ASEAN Sectoral Integration Protocol for e-ASEAN 29/11/2004
DUQTDP ASEAN Sectoral Integration Protocol for e-ASEAN 29/11/2004
DUQTDP Hiệp định thương mại hàng hoá trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 29/11/2004
DUQTDP Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 29/11/2004
DUQTDP Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China 29/11/2004