Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Hiệp ước & Điều ước quốc tế: Điều ước quốc tế song phương  
Có tất cả: 71 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
DUQTSP Hiệp định về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Rumani 23/06/2009
ĐUQTSP Hiệp định về Hợp tác Kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Rumani 23/06/2009
DUQTSP Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào 13/03/2009
ĐUQTSP Hiệp định thành lập Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và CHính phủ các Tiểu vương quốc Arập thống nhất 16/02/2009
DUQTSP Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an economic partnership (Implementing Agreement - Pursuant to Article 10 of Chapter 1) 25/12/2008
DUQTSP Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an economic partnership (annex 1) 25/12/2008
DUQTSP Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an economic partnership (annex 2) 25/12/2008
DUQTSP Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an economic partnership (annex 3) 25/12/2008
DUQTSP Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an economic partnership (annex 4) 25/12/2008
DUQTSP Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an economic partnership (annex 5) 25/12/2008
DUQTSP Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an economic partnership (annex 6) 25/12/2008
DUQTSP Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an economic partnership (annex 7) 25/12/2008
DUQTSP Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an economic partnership 25/12/2008
DUQTSP Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia 04/11/2008
DUQTSP Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ănggôla 03/04/2008