Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/08/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch của Bộ Y tế; Bộ Tài chính; Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người
Nội dung:
Từ khóa: dược
Văn bản đính kèm