Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 45/1998/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 45/1998/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/07/1998
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Định mức dự toán chuyên ngành Xây dựng cơ bản Mỏ than lộ thiên
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm