Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 174/2004/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 174/2004/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/12/2004
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thủy tinh công nghiệp Việt Nam đến năm 2010, có tầm nhìn đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa: gốm sứ - thủy tinh
Văn bản đính kèm