Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 32/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 32/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/03/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 23/04/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện "Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam"
Nội dung:
Từ khóa: Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện "Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam"
Văn bản đính kèm