Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 16/CT-BCT (2010)

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 16/CT-BCT (2010) :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/05/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 20/05/2010
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân
Nội dung:
Từ khóa: Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân
Văn bản đính kèm