Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 2940/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 2940/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/06/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 04/06/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án để tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2011 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa: Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020
Văn bản đính kèm