Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 28/2015/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 28/2015/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/08/2015
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 05/10/2015
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm