Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05/2015/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05/2015/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/03/2015
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 11/05/2015
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm