Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 31/2015/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 31/2015/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/09/2015
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 01/10/2015
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm