Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 21/2015/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 21/2015/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/06/2015
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 07/08/2015
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ PHỤ TRỢ HỆ THỐNG ĐIỆN, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤ TRỢ HỆ THỐNG ĐIỆN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm