Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2015/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2015/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/06/2015
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 26/07/2015
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm