Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 59/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 59/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/12/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 06/02/2015
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH DẦU THỰC VẬT
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm