Trang chủ » Văn bản pháp quy » 57/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 57/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/12/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 03/02/2015
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm