Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 58/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 58/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/12/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm