Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 56/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 56/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/12/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT ĐIỆN, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm