Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Các chất ma tuý  
Có tất cả: 7 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
163/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất 12/11/2007
41/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi Điều 6, khoản d Điều 8 của Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành danh mục và quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp) 01/12/2006
04/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc bổ sung một số chất vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 07/01/2004
133/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ 06/11/2003
134/2003/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành danh mục và quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp 25/08/2003
80/2001/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước 05/11/2001
67/2001/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất 01/10/2001
  • Tổng số: 7/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối