Trang chủ » Văn bản pháp quy » 67/2001/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 67/2001/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/10/2001
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất
Nội dung:
Từ khóa: danh mục chất ma tuý và tiền chất
Văn bản đính kèm