Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 153/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 153/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/09/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/01/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Nội dung:
Từ khóa: hóa đơn giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Văn bản đính kèm